BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna stanowi interdyscyplinarną pracownię szkoły.

Znajduje się w pawilonie C sala 24 i czynna jest cały rok szkolny w godzinach:

poniedziałek: 7.30-15.00
wtorek: 7.30-14.15
środa: dzień wewnętrzny
czwartek: 7.30-14.15
piątek: 7.30-12.30

Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania, wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci oraz młodzieży, kształceniu doskonaleniu nauczycieli, uczestniczy w przygotowywaniu uczniów do samokształcenia. W bibliotece realizowana jest różnorodna działalność: gromadzenia i udostępniania księgozbioru oraz materiałów bibliotecznych, pedagogiczno-wychowawcza, czytelniczo-informacyjna, medialna, promująca czytelnictwo i kulturę, rozwijająca zainteresowania, pasje i talenty uczniów, ich kreatywność, biblioterapeutyczna. Biblioteka szkolna stanowi miejsce wielu konkursów: literackich, czytelniczych, prozatorskich, poetyckich, plastycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Nauczyciel biblioteki prowadzi działalność Koła Miłośników Biblioteki “Zakładeczki z siódemeczki”. Gromadzony jest księgozbiór literatury popularno-naukowej, beletrystyki, obyczajowej, historycznej, przygodowej, językowej, fantastyki, lektur, bajek oraz wierszy. W bibliotece znajdują się czasopisma metodyczne, komiksy, zbiory audiowizualne, multimedia, filmoteka lektur. Wyodrębniony jest także dział poświęcony patronowi szkoły oraz literaturze regionalnej “Bochniana”. Biblioteka posiada cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu a także sprzęt wielofunkcyjny. Prowadzona jest współpraca z miejskimi ośrodkami kultury oraz bibliotekami. W bibliotece szkolnej odbywają się również zajęcia biblioterapeutyczne.

Przewodnią myślą biblioteki bocheńskiej “Siódemki” są słowa:

BIBLIOTEKA – MIEJSCE, GDZIE WIEDZA I PRZYGODA CZEKA!


plan pracy biblioteki 2020-2021
program wychowawczy biblioteki szkolnej 2020-2021
Działania biblioteki w czasie pandemii
regulamin czytelni
regulamin internetowego multimedialnego centrum informacji
regulamin wypożyczalni
regulamin wypożyczania podreczników

Skip to content