INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Informacja dla Rodziców dotycząca procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego

Szanowni Rodzice.
Zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola niżej załączonych dokumentów, które również można pobrać w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły w pawilonie B.

 

oświadczenie wizerunek

upoważanienie do odbioru

 

 

Skip to content