SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Przewodnicząca: Sandra Jankowska

Zastępca: Mikołaj Sterkowicz

Skarbnicy: Karolina Kolasińska, Stanisław Kądziołka

 

Członkowie:

Włodarczyk Patrycja, 8a

Sas Zuzanna, 8a

Cebula Ewelina, 8a

Błachut Małgorzata, 8a

Król Klaudia, 8a

Sionko Nikola, 8a

Baltaza Nikodem, 8a

Stachowicz Karol, 8a

Stachowicz Tomasz, 8a

Miśkowicz Mateusz 8a

Lech Miłosz, 8a

Janas Bartosz, 8a

Kokoszka Julia, 8b

Morońska Marzena, 8c

Wójcik Weronika, 8c

Jonak Wiktoria, 8c

Papuga Dominika, 8c

Maciuszek Jan, 7a

Bogoń Emilia, 7b

Wyczesany Julia, 7b

Zofia Obuszko, 7b

Jawień Kacper, 7b

Wach Mieszko, 7b

Biłos Julia, 6b

Łachut Amelia, 6b

Jewiarz Maciej, 6b

Golemiec Szymon, 6b

Krzywda Kamil, 6b

Wójcik Jakub, 6b

Cebula Marcelina, 5b

Stala Anna, 5b

Szczurek Lilia, 5b

Wijas Kamila, 5b

Ćwioro Zofia, 5b

Jawień Martyna, 5b

Mróz Antoni, 5d

Klimek Lena, 5d

Gawron Gabriela, 5d

Staszczyk Kinga, 5d

Bernad Zuzanna, 5d

Pawłowski Łukasz, 5d

Szewczak Agata, 5d

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski SP nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni m.in.:

– opracowuje projekty własnych przepisów obowiązujących uczniów i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej ( np. Szkolny Kodeks przeciw Przemocy)
– współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, opiniuje szkolne akty prawne, np. Statut szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
– planuje własną pracę i zgłasza propozycje do planu pracy szkoły
– współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w rozwiązywaniu problemów uczniów, m.in. poprzez pocztę szkolną
– współuczestniczy w pozyskiwaniu finansów i ochronę środowiska poprzez prowadzenie akcji zbierania surowców wtórnych
– współdecyduje o udziale szkoły w różnorodnych akcjach i programach (np. Szkoła z klasą, Góra grosza itp.)
– jest organizatorem konkursów szkolnych, opracowuje ich regulaminy, np. konkurs na wystrój klas
– organizuje lub współorganizuje akcje charytatywne (na rzecz fundacji pomagających dzieciom chorym, kiermasze świąteczne, zbiórki zabawek, żywności, odzieży – dla dzieci w trudnej sytuacji, w tym dla uczniów naszej szkoły)
– pomaga obsłudze i nauczycielom w dyżurach w szatni
– otacza opieką najmłodszych uczniów, współpracując z wychowawcami klas 0 – III, m.in. współorganizuje uroczyste ślubowanie klas pierwszych
– reprezentuje szkołę na wszystkich uroczystościach miejskich i powiatowych z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic
– współorganizuje opiekę nad grobami żołnierzy na cmentarzu św. Rozalii i nad wyznaczonym terenem przy Dębach Katyńskich
– dba o miłą atmosferę w szkole i integrację uczniów, m.in. poprzez współorganizowanie zabaw andrzejkowych i karnawałowych, Szkolnych Dni przeciw Przemocy, Dnia Wiosny, konkursu na najładniejszy wystrój klas itp.
– pielęgnuje tradycje szkolne, m.in. ceremoniał przekazania sztandaru, rocznice związane z Patronem szkoły
– współpracuje z nauczycielami w pielęgnowaniu polskich zwyczajów i tradycji, m.in. kartki, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, świąteczny wystrój szkoły, wigilie klasowe, mikołajki itp.
– wydaje gazetkę szkolną „Halo, Siódemka!”
– angażuje uczniów do uczestnictwa w różnych akcjach, konkursach organizowanych na terenie miasta

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skip to content