SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Przewodnicząca: Zuzanna Nalepka

Zastępcy: Kinga Kosowska, Szymon Golemiec

Członkowie:  Aleksandra Kępa, Małgorzata Kita, Julia Mączka, Milena Broszkiewicz, Franciszek Boczek, Szymon Różyński, Wiktor Bratek, Jakub Sojka, Klaudia Tyrawa, Wiktoria Święch, Patryk Kaczmarczyk, Barbara Fischer, Emilia Aleksandrowicz, Karolina Kolasińska, Stanisław Kądziołka, Agata Szewczyk, Liliana Szczurek, Zofia Ćwioro.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski SP nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni m.in.:

– opracowuje projekty własnych przepisów obowiązujących uczniów i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej ( np. Szkolny Kodeks przeciw Przemocy)
– współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, opiniuje szkolne akty prawne, np. Statut szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
– planuje własną pracę i zgłasza propozycje do planu pracy szkoły
– współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami w rozwiązywaniu problemów uczniów, m.in. poprzez pocztę szkolną
– współuczestniczy w pozyskiwaniu finansów i ochronę środowiska poprzez prowadzenie akcji zbierania surowców wtórnych
– współdecyduje o udziale szkoły w różnorodnych akcjach i programach (np. Szkoła z klasą, Góra grosza itp.)
– jest organizatorem konkursów szkolnych, opracowuje ich regulaminy, np. konkurs na wystrój klas
– organizuje lub współorganizuje akcje charytatywne (na rzecz fundacji pomagających dzieciom chorym, kiermasze świąteczne, zbiórki zabawek, żywności, odzieży – dla dzieci w trudnej sytuacji, w tym dla uczniów naszej szkoły)
– pomaga obsłudze i nauczycielom w dyżurach w szatni
– otacza opieką najmłodszych uczniów, współpracując z wychowawcami klas 0 – III, m.in. współorganizuje uroczyste ślubowanie klas pierwszych
– reprezentuje szkołę na wszystkich uroczystościach miejskich i powiatowych z okazji świąt narodowych i ważnych rocznic
– współorganizuje opiekę nad grobami żołnierzy na cmentarzu św. Rozalii i nad wyznaczonym terenem przy Dębach Katyńskich
– dba o miłą atmosferę w szkole i integrację uczniów, m.in. poprzez współorganizowanie zabaw andrzejkowych i karnawałowych, Szkolnych Dni przeciw Przemocy, Dnia Wiosny, konkursu na najładniejszy wystrój klas itp.
– pielęgnuje tradycje szkolne, m.in. ceremoniał przekazania sztandaru, rocznice związane z Patronem szkoły
– współpracuje z nauczycielami w pielęgnowaniu polskich zwyczajów i tradycji, m.in. kartki, ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne, świąteczny wystrój szkoły, wigilie klasowe, mikołajki itp.
– wydaje gazetkę szkolną „Halo, Siódemka!”
– angażuje uczniów do uczestnictwa w różnych akcjach, konkursach organizowanych na terenie miasta

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skip to content