Erasmus+

Czym jest Erasmus+ i co ma wspólnego z naszą szkołą?

Erasmus+ to program umożliwiający udział w wymianach międzynarodowych finansowanych przez Unię Europejską. Jego celem jest podniesienie jakości pracy m. in. szkół poprzez wymianę doświadczeń, wymianę kulturową, doskonalenie użycia języka obcego jako narzędzia komunikacji oraz doskonalenie umiejętności związanych z ICT.  Program zakłada m.in. współpracę poprzez projekty  (za pośrednictwem Internetu), wyjazdy szkoleniowe nauczycieli oraz wymianę międzynarodową uczniów (wyjazdy zagraniczne). Mobilność uczniów w Polsce nadzorowana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wyjechać można do 27 krajów Unii Europejskiej oraz do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Serbii, Turcji oraz Macedonii Północnej.

Dużym plusem Programu jest dofinansowanie z Unii Europejskiej, o które każda szkoła może się starać.

Nasza szkoła uzyskała akredytację z Unii Europejskiej dzięki projektowi stworzonemu przez p. Katarzynę Ślusarz. Dzięki temu nauczyciele mają możliwość odbywania szkoleń zagranicą, a uczniowie w ramach wymiany mogą wyjechać do innych krajów i  przyjąć uczniów ze szkół partnerskich u nas.

 

Dzień Erasmusa w naszej szkole

12.10.2022 Erasmus day in our school

Maltalingua english language school

8-12 sierpnia 2022 – Wizyta w Portugalii

Skip to content