Dyżur wakacyjny

Informacja o pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni w okresie wakacji

Szanowni Rodzice,

w związku z organizacją pracy oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym, informuję, że 10 -godzinne oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni będą funkcjonowały od 1 sierpnia 2022r. do 31 sierpnia 2022 r. w godz. od 6:30 do 16:30, zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN. W miesiącu lipcu dyżur dla chętnych dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły będzie pełnić Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni.

Na dyżur w sierpniu 2022 r. będzie można zgłosić dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących, uczęszczających obecnie do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni.

W miesiącu lipcu  2022 r. oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni mają przerwę w funkcjonowaniu, natomiast Rodzice mogą zgłosić swoje dzieci na dyżur do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bochni na tych samych zasadach.

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu dziecka/dzieci na dyżur wakacyjny. Proszę mieć na uwadze, iż w związku z reżimem sanitarnym ilość dzieci, jakie możemy przyjąć w tym samym czasie będzie ograniczona. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń, przewyższy liczbę wolnych miejsc, szkoła będzie musiała podjąć decyzję o kolejności przyjęć, mając na uwadze zapisy w wytycznych GIS, MZ i MEN.

Z uwagi na powyższe, proszę o wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur letni” wraz z „Oświadczeniem Rodziców” ze wskazaniem konkretnych terminów, w których konieczne będzie zapewnienie opieki przedszkolnej Państwa dziecku/dzieciom. Wypełnione Deklaracje wraz z Oświadczeniami należy wrzucić do skrzynki na dokumenty znajdującej się przy wejściu do szkoły.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

od 19 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022r. do godz. 15.00

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA BOCHNIA

KARTA ZGŁOSZENIA 2022

OŚWIADCZENIE RODZICA 2022

 

Skip to content