NIETYPOWE ANDRZEJKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ


29 listopada w świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na świetliczaka. Celem głównym było
zapoznanie nowych i obecnych uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej z regulaminem i
zasadami obowiązującymi w świetlicy. Częścią główną był test ze sprawności ruchowej a na koniec
zabawy Świetliczaki uroczyście złożyli Rotę.
Uroczyście przyrzekamy być zawsze wesołymi, uśmiechniętymi i koleżeńskimi .
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i ład w świetlicy.
Nigdy nie zapominać słów: Dzień dobry, przepraszam ,dziękuję
Obiecujemy bawić się ,uczyć się, odrabiać lekcję i oczywiście słuchać swoich nauczycieli.
PRZYRZEKAMY
Po złożeniu ślubowania każdy otrzymał odznakę świetliczaka, a na zakończenie zabawy czekały na
wszystkich wróżby andrzejkowe przygotowane przez koleżanki z klasy 8c.

 

Skip to content